Latest news from SafeIT
Många av våra användare har mer än en dator de använder. Känslig information finns oftast på alla de datorer man har I drift. Vi vill att du skall kunna ta kontroll over informationen på alla de datorer du använder.

 

3 pcs module

Aktivera din prenumeration på upp till tre datorer du använder. Detta ger dig full flexibilitet hur du vill använda våra datasäkerhetsprogram. OM du har en jobbdator, en hemdator plus reser med en lap-top kan du därmed sacra upp samtliga tre datorer med en giltig licensprenumeration. Nyttja denna möjlighet för att säkra alla dina datorer!

Din prenumeration startar när den första installationen aktiveras och räcker sedan under den beställda tidsperioden.

Licenspolicyn gäller för följande produkter:

 
© 1999-2020 SafeIT Security   /  PUL och Privacy Policy   /  Kontakt